MARMOCRYL Fine

Suva akrilike me ngjyrë dhe aftësi ujëlarguese .

MARMOCRYL SILICONE Fine

Suva e gatshme me përmbajtje silikoni, me ngjyrë.

SILICONE SILICATE Fine

Suva silikate e bardhë ose me ngjyrë, në trajtë brumi, e gatshme.

MARMOCRET FINE

Suva e gatshme, me ngjyrë, me veti hidrofobe (aftësi ujëlarguese).

MARMOCRET 1

Suva e gatshme për një shtresë. Aplikohet nё trashёsi deri mё 3 cm.