ESHA-IZOTON PRIMER

I përshtatshëm për shtresën ngjitëse të sistemit të hidroizolimit të kuvertës së urës

ESHATOPRIMER

Primer bituminoz hidroizolues elastomerik i klasit të lartë miqësor ndaj mjedisit

PRIMER ESHAFX

Primer impregnues, me bazë akrilike

ESHADESMOLAST PRIMER PUB 2K

ESHADESMOLAST PRIMER PUB 2K është një primer i lëngshëm

ESHAPRIMER DM

ESHAPRIMER DM është një primer i lëngshëm për përmirësimin e ngjitjes

ESHADESMOLAST PRIMER AQUA 2K

Shtresë epokside me bazë uji me dy përbërës

ESHADESMOLAST PRIMER PU

Lëng me bazë poliuretani të cilësisë së lartë me një përbërës që shërohet me lagështinë atmosferike

ESHAPRIMER 21

Llak mbrojtës me bazë poliuretani të cilësisë së lartë me një përbërës

ESHASEALER No1

ESHASEALER  Nr. 1  është një primer vulosëse fugash bituminoze plastomeri

ESHASEALER No2

ESHASEALER  Nr.2  është një astar bituminoze elastoplastike, e aplikuar “e ftohtë”, e përshtatshme për riparime-korrigjime lokale të membranave bituminoze të papërsosura.

ESHAPOLYPHALT A+B

ESHAPOLYPHALT  A+B  është një material mbyllës fugash elastomerik poliuretani-bituminoz, me performancë të lartë, vetënivelues, me dy komponentë (A+B)

ESHAPOLYSEAL A+B

ESHAPOLYSEAL  A+B  është një mastikë mbyllëse e fugave elastomerike poliuretani me performancë të lartë, vetë-përhapëse, me dy përbërës (A+B)

ESHAHYDROPRIMER

 Emulsion bituminoz hidroizolues ekologjik me cilësi të lartë

ESHALAC 50S

ESHASEALER  Nr.2  është një astar bituminoze elastoplastike, e aplikuar “e ftohtë”, e përshtatshme për riparime-korrigjime lokale të membranave bituminoze të papërsosura.