PLASTIPROOF

Aditiv lëngëzues për beton i tipit A – Hidroizolues mase

BEVETOL-SPL

Aditiv superlëngëzues për beton i tipit G

REOTOL-SPL

Aditiv superlëngëzues për beton i tipit F

ADIUM 132

Superplastifikues i brezit të ri, për beton, me mbajtje të fortë kundër rënies

ADIUM 150

Aditiv superlëngëzues i brezit të ri për elemente betoni të parapërgatitura

RETADOL

Ngadalësues i mpiksjes – Plastifikator betoni

ADINOL-RAPID

Përshpejtues i mpiksjes për përdorim të gjërë kundër ngrirjes së betonit

ADINOL-DM

Aditiv hidroizolues për llaç dhe beton

ADINOL-RAPID 2H

Përshpejtues i mpiksjes sё betonit

SPLIT-2000 (former ASIKON-200

Material kundër ngjitjes në armaturën e drurit

ISOCURE

Mbrojtje kundër avullimit të ujit të betonit të njomë

ISOCURE-A

Agjent me bazë akrilike për ruajtjen e betonit

DOMOLIT

Zëvendëson gëlqeren

DOMOLIT-TR

Zëvendëson gëlqeren

ADIPLAST

Rrëshirë ndërtimi për përmirësime të shumëfishta të llaçeve

LATEX

Rrëshirë përmirësuese – Përforcues për ngjitje

DS-99

Rrëshirë përmirësuese për ngjitëse dhe stuko për fuga

ADIFLEX-B

Elastifikator llaçesh

FIBRA POLIPROPILENI

Fibra polipropileni me gjatësi 12 mm, për përforcimin dhe armimin e betoneve dhe llaçeve