Rreth Nesh

AED COLOR nisi rrugen e saj krijuese në 1993 me veprimtari importin dhe tregtimin e bojërave për sektorin e ndërtimit dhe të llakut të mobilieve. AED Color eshte nje kompani tregtare me materiale ndertimi, ku pas nje eksperience shumevjecare , kemi bere sfiden tone per tju garantuar klienteve tane cilesine dhe mbeshtetjen me te larte me sherbimet tona. AED Color vendosi objektiva afatgjatë duke arritur të jete sot shoqëria model në fushën e artikujve të ndërtimit, që nga hedhja e themeleve, izolimi, mbrojtja e deri te dekorimi.
Me më shumë se njëzetë vjet eksperiencë, në kërkim të produkteve të gjeneratës së re, si në materiale ndërtimi dhe në bojëra, kompania është në gjendje të ofrojë cilësi, shumë-llojshmëri dhe risi për të përmbushur të gjitha kërkesat e konsumatorëve.
Nga fillimi i vitit 2015, AED Color do të jetë shpërndarësi eksluziv edhe për rajonin e Ballkanit. Përmes magazinave në Vlorë dhe Tiranë, mbulon më shumë se 150 pika shitje (dyqane me pakicë). Kompania është përkushtuar për të krijuar një ofertë të shërbimeve më të mira për përmirësimin e jetesës, duke transformuar hapësirën ku jetojmë, në një ambient cilësor për të jetuar.

VIZIONI DHE STRATEGJIA

AED COLOR planifikon të bëhet furnizuesi kryesor i materialeve të ndërtimit dhe bojërave në treg. Kjo do të thotë që gjithmonë të ofrojë produktet, proçeset dhe njerëzit më cilësorë. Për të arritur këtë, AED Color është duke investuar në shumë mënyra të cilat do përbëjnë avantazhe konkurruese për konsumatorët e saj. Strategjia e përgjithshme e kompanisë bazohet në një proces të përmirësimit të vazhdueshëm të përcaktimit të objektivave, matjes së rezultateve, dhe sigurimit të një “feedback”-u për të ndihmuar rritjen e mëtejshme dhe progresin.
Me qëllim ofrimin e shërbimeve me vlerë të larte te klientet e saj, AED Color disponon nje Departament të Mbështetjes Teknike të mirë-organizuar me qëllim ndarjen e teknikës “know how” dhe ofrimin e zgjidhjeve të integruara teknike me çdo palë të interesuar, profesionistë apo individëve të thjeshtë.

MBESHTETJE TEKNIKE

Pika e forte është pikërisht mbështetja e saj teknike dhe investimi në njerëz, me synim ndërtimin e një shërbimi optimal për konsumatorët, me një perditësim të duhur dhe të vazhdueshëm. Për kete, AED Color organizon periodikisht seminare teorike dhe aplikative, si dhe trajnime për inxhinierë dhe arkitektë mbi temat e praktikave të reja të ndërtimit.

PRAKTIKA JONE E CILESISE

“AED Color” LTD është plotësisht e angazhuar në sigurimin dhe përzgjedhjen e produkteve me çertifikata që sigurojnë performancë të lartë për mjedisin dhe përmbushin të gjitha dispozitat teknike siç përshkruhet në Direktivën Evropiane për materialet e ndërtimit.

Seminaret

Pika e forte e AED Color eshte mbeshtetja e saj teknike dhe investimi në njerëz, me synim ndërtimin e një shërbimi optimal për konsumatorët, me një përditësim të duhur dhe të vazhdueshëm. Për këtë qëllim, AED Color organizon periodikisht seminare teorike dhe aplikative, si dhe trajnime për inxhinierë dhe arkitektë mbi temat e praktikave të reja të ndërtimit.

TIRANË 2012

SARANDE 2012

TIRANË 2013

SHKODER 2013

ELBASAN 2013

TIRANË 2013

TIRANË 2016

TIRANË 2016

ITALI 2017

PALASE 2019

PALASE 2019

GREQI 2019

GREQI 2019

TIRANË 2019

GREQI 2023

TIRANË 2023