Rreth Nesh

AED COLOR nisi rrugen e saj krijuese në 1993 me veprimtari importin dhe tregtimin e bojërave për sektorin e ndërtimit dhe të llakut të mobilieve. Në kushtet e vështira të tregut shqiptar që mbizotëronte në hapat e para të shoqërisë, AED Color vendosi objektiva afatgjatë duke arritur të jete sot shoqëria model në fushën e artikujve të ndërtimit, që nga hedhja e themeleve, izolimi, mbrojtja e deri te dekorimi.
Me më shumë se njëzetë vjet eksperiencë, në kërkim të produkteve të gjeneratës së re, si në materiale ndërtimi dhe në bojëra, kompania është në gjendje të ofrojë cilësi, shumë-llojshmëri dhe risi për të përmbushur të gjitha kërkesat e konsumatorëve.
Nga fillimi i vitit 2015, AED Color do të jetë shpërndarësi eksluziv edhe për rajonin e Ballkanit. Përmes magazinave në Vlorë dhe Tiranë, mbulon më shumë se 150 pika shitje (dyqane me pakicë). Kompania është e angazhuar të ofroje produkte dhe shërbime për një mjedis më të pastër dhe më të mirë.

VISIONI DHE STRATEGJIA

AED COLOR planifikon të bëhet furnizuesi kryesor i materialeve të ndërtimit dhe bojërave në treg. Kjo do të thotë që gjithmonë të ofrojë produktet, proçeset dhe njerëzit më cilësorë. Për të arritur këtë, AED Color është duke investuar në shumë mënyra të cilat do përbëjnë avantazhe konkurruese për konsumatorët e saj. Strategjia e përgjithshme e kompanisë bazohet në një proces të përmirësimit të vazhdueshëm të përcaktimit të objektivave, matjes së rezultateve, dhe sigurimit të një “feedback”-u për të ndihmuar rritjen e mëtejshme dhe progresin.
Me qëllim ofrimin e shërbimeve me vlerë të larte te klientet e saj, AED Color disponon nje Departament të Mbështetjes Teknike të mirë-organizuar me qëllim ndarjen e teknikës “know how” dhe ofrimin e zgjidhjeve të integruara teknike me çdo palë të interesuar, profesionistë apo individëve të thjeshtë.

MBESHTETJE TEKNIKE

Pika e forte është pikërisht mbështetja e saj teknike dhe investimi në njerëz, me synim ndërtimin e një shërbimi optimal për konsumatorët, me një perditësim të duhur dhe të vazhdueshëm. Për kete, AED Color organizon periodikisht seminare teorike dhe aplikative, si dhe trajnime për inxhinierë dhe arkitektë mbi temat e praktikave të reja të ndërtimit.

AED COLOR planifikon të bëhet furnizuesi kryesor i materialeve të ndërtimit dhe bojërave në treg. Kjo do të thotë që gjithmonë të ofrojë produktet, proçeset dhe njerëzit më cilësorë. Për të arritur këtë, AED Color është duke investuar në shumë mënyra të cilat do përbëjnë avantazhe konkurruese për konsumatorët e saj. Strategjia e përgjithshme e kompanisë bazohet në një proces të përmirësimit të vazhdueshëm të përcaktimit të objektivave, matjes së rezultateve, dhe sigurimit të një “feedback”-u për të ndihmuar rritjen e mëtejshme dhe progresin.
Me qëllim ofrimin e shërbimeve me vlerë të larte te klientet e saj, AED Color disponon nje Departament të Mbështetjes Teknike të mirë-organizuar me qëllim ndarjen e teknikës “know how” dhe ofrimin e zgjidhjeve të integruara teknike me çdo palë të interesuar, profesionistë apo individëve të thjeshtë.
Pika e forte është pikërisht mbështetja e saj teknike dhe investimi në njerëz, me synim ndërtimin e një shërbimi optimal për konsumatorët, me një perditësim të duhur dhe të vazhdueshëm. Për kete, AED Color organizon periodikisht seminare teorike dhe aplikative, si dhe trajnime për inxhinierë dhe arkitektë mbi temat e praktikave të reja të ndërtimit.

PRAKTIKA JONE E CILESISE

“AED Color” LTD është plotësisht e angazhuar në sigurimin dhe përzgjedhjen e produkteve me çertifikata që sigurojnë performancë të lartë për mjedisin dhe përmbushin të gjitha dispozitat teknike siç përshkruhet në Direktivën Evropiane për materialet e ndërtimit.

Seminaret

Pika e forte e AED Color eshte mbeshtetja e saj teknike dhe investimi në njerëz, me synim ndërtimin e një shërbimi optimal për konsumatorët, me një përditësim të duhur dhe të vazhdueshëm. Për këtë qëllim, AED Color organizon periodikisht seminare teorike dhe aplikative, si dhe trajnime për inxhinierë dhe arkitektë mbi temat e praktikave të reja të ndërtimit.

TIRANE 2012

SARANDE 2012

TIRANE 2013

SHKODER 2013

ELBASAN 2013

TIRANE 2013

TIRANE 2016

TIRANE 2016

ITALI 2017

PALASE 2019

PALASE 2019

GREQI 2019

GREQI 2019

TIRANE 2019