SMALTOPLAST EXTRA

Bojë emulsioni e rrafshët ekologjike

SMALTOPLAST KITCHEN & BATH

Bojë emulsioni mat ekologjike kundër kërpudhave për përdorim të brendshëm

SMALTOPLAST UNIVERSAL PRIMER

Astar ekologjik akrilik silikoni me bazë uji për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm

CHIEF EMULSION

Bojë mat eko-miqësore plastike për përdorim të brendshëm

VINYFLEX EMULSION

Bojë emulsioni për përdorim të brendshëm

VINYFLEX HYDROPAINT EMULSION

Bojë për përdorim të brendshëm për tavanet

SMALTOLUX HYDRO MASTER PRIMER

Astar ekologjik akrilik me bazë uji

SMALTOLUX HYDRO

Ripolin ekologjike akrilike poliuretani e ndjeshme ndaj alergjive me bazë uji

SMALTOX HYDRO

Astar ekologjik izolues I njollave

SMALTOX WATER STOP

Astar rezistent ndaj ujit me bazë uji

SMALTOX MONO

Astar muri i bardhë akrilik për aplikime të vecanta

GUMILAK METAL DUCO

Bojë metalike me qëndrueshmëri të lartë

GUMILAK METAL PRIMER

Primer i sipërfaqes së metalit

GUMILAK METAL HARDENER

Ngurtësues me ngurtësi të lartë

SMALTOXYL HYDRO ECO

Llak ekologjik për dru i tretshëm në ujë