SUVA HIDRAULIKE PËR MURE

Përdorur për të vulosur catitë e manastireve në malin Athos