FIBRANskin BARRIER

FIBRANskin BARRIER është një membranë e metalizuar në funksion të barrierës së avullit.

FIBRANskin SEAL

FIBRANskin SEAL i përshkueshëm nga avulli dhe i papërshkueshëm nga uji dhe përdoret si një membranë për reduktimin e rrjedhës së ujit

FIBRANskin VENT

FIBRANskin VENT është membranë e përshkueshme nga avujt dhe e papërshkueshme nga uji në funksion të hidroizolimit dytësor

FIBRANskin VENT SILVER

Membranë e përshkueshme nga avulli dhe e papërshkueshme nga uji me sipërfaqe të metalizuar në funksion të hidroizolimit dytësor

FIBRANfilter SF32

Gjeotekstile polipropileni i përdorur në inxhinieri civile dhe aplikime arkitekturore