VS-W

Vernik me bazë uji, akrilik

UNI-PRIMER

Prajmer (astar) akrilik për bojëra të tretshme në uje

VARNISH-PU 2K

Llak trasparent poliuretani, me bazë uji dhe dy përbërës

EXTRA-TOP

Material për rritjen e fortësisë së sipërfaqeve në dysheme ndërtesash industriale

EXTRA-TOP CR

Agjent forcues për dyshemetë industriale me smeril

FLOWCRET 1-10

Llaç çimento vetënivelues, me përmbajtje rrëshire për dysheme

FLOWCRET 3-30 EXPRESS

Material vetënivelues me mpiksje të shpejtë

SCREED-100

Llaç çimento nivelues për mbushjen e dyshemeve

DUROCRET-DECO

Llaç çimentoje për veshjen e sipërfaqeve të dyshemeve dhe të mureve

DUROCRET-DECO FLEX

Veshje mikroçimentoze elastike, e përforcuar me fibra, e modifikuar me polimer, për dysheme, mure dhe mobilje inkaso

DUROCRET-DECO FINISH

Shtresë dekorative mikroçimentoje me kokrriza ekstra të imta për dysheme, mure dhe mobilie inkaso

ISOMAT BI-100

Ngopje për mpiksjen e betonit dhe izoluese kundër pluhurit

DUROFLOOR-BI

Bojë epokside transparente 2 komponentesh për imprenjim

DUROFLOOR-PSF

Prajmer (astar) epoksid 2 komponentesh

DUROPRIMER-PRO

Astar epoksid pa tretës, me dy përbërës

EPOXYPRIMER-500

Astar epoksid me bazë uji, me dy përbërës

DUROPRIMER-W

Prajmer (astar) epoksid 3 komponentesh, i tretshëm në ujë

DUROPRIMER-SG

Prajmer (astar) epoksid me dy përbërës për pllaka betoni

DUROPRIMER

Prajmer (astar) epoksid 2 komponentesh

EPOMAX-MT

Prajmer (astar) epoksid 2 komponentesh

DUROFLOOR

Mbishtresë epokside vetëniveluese 2 komponentesh

DUROFLOOR-11

Mbishtresë epokside 2 komponentesh për dysheme

DUROFLOOR-R

Mbishtresë epokside 2 komponentesh për lyerje

DUROFLOOR-PU

Shtresë lyerëse poliuretani me dy përbërës

TOPCOAT-PU 720

Mbishtresë epokside vetëniveluese 2 komponentesh

DUROFLOOR-CV

Vernik epoksid 2 komponentesh, me përçueshmëri

DUROFLOOR-C

Mbishtresë epokside vetëniveluese 2 komponentesh, me përçueshmëri

DUROFLOOR-CMT

Shtresë dyshemeje, çimentoje, epokside, vetëniveluese, me tre përbërës

FLOWCRET 1-10 EXPRESS

Llaç çimento vetënivelues, me ngurtësim të shpejtë, me përmbajtje rrëshire, për rrafshimin e dyshemeve

SCREED-SX

Material për nivelim dyshemesh me mpiksje të shpejtë, për lidhje me llaçin

SCREED-60 EXPRESS

Material per nivelim të dyshemesë prej çimentoje me ngurtësim të shpejtë.

FLOWCRET 1-10 EXPRESS

Material dyshemeje prej çimentoje me ngjitje të shpejtë, e modifikuar me polimer, vetëniveluese

DUROFLOOR-PUC MF6

Material dyshemeje poliuretani-çimento me 3 komponentë, të rëndë, me ngjitje të shpejtë, vetëniveluese.

SUPERGRUND

Stimulues i ngjitjes së kuarcit për nënshtresa të lëmuara, jo-përthithëse

DUROFLOOR-11

Mbishtresë epokside 2 komponentesh për dysheme

ISOMAT BI-120 PU

Ngopje poliuretani, transparent, me një përbërëse

ISOMAT BI-100

Ngopje për mpiksjen e betonit dhe izoluese kundër pluhurit

TOPCOAT-PU 740

Veshje poliuretani alifatike me një përbërës, elastike e fortë, e përdorur për t’i bërë sipërfaqet rezistente ndaj gërryerjes dhe për t’i mbrojtur ato nga trafiku i rënduar i këmbësorëve dhe trafiku i automjeteve të mesme.