SMALTOPLAST ACRYLIC

Bojë 100% akrilike eko-miqësore për përdorim të jashtëm

SMALTOPLAST CEMENT

Bojë ekologjike 100% akrilike çimentoje për sipërfaqet e jashtme

SMALTOPLAST SILICONE

Bojë ekologjike 100% akrilike me bazë silikoni për sipërfaqet e jashtme

SMALTOPLAST ELASTIC

Bojë ekologjike 100% akrilike elastomerike për sipërfaqet e jashtme

VINYFLEX ACRYLIC

Bojë çimentoje akrilike për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm

ISOLOR PU HYBRID AQUA PLUS

Veshje hibride, elastomerike, rezistente ndaj ujit, me teknologji të lartë akrilike dhe rrëshira poliuretani.

ISOLOR DURAFLEX

Veshje elastomerike poliuretani për çati

ISOLOR PU HYBRID PRIMER

Astar uji hibrid për rezistencë ndaj ujit