Bëhuni anëtar i një familje të madhe

Si një udhëheqës I inovacionit AED COLOR zhvillon zgjidhje për filtrimin e se nesërmes . Ne kemi nevojë për ekipin më të mirë për të përmbushur këtë detyrë sfiduese.

Ne jemi ne kerkim te njerëzve me mendje të hapur dhe me një qëndrim dhe besim për të ecur
përpara , të cilët janë prfesionistë dhe kanë entuziazëm të vërtetë për rolin e tyre.

Shumë persona punojë tashmë për AED COLOR në te gjithë Shqipërinë. Dëshironi të beheni
pjesë e kesaj familje të fortë?

Kerkesat tona janë kryesisht ne Manaxhim , Inxhinieri dhe Finance.

Nëse keni besim tek vetja dhe mendoni se I përmbushni kërkesat tona atëhere dergoni leter motivimi dhe CV tuaj në adresen info@aedcolor.com