ISOMAT AK 9

Ngjitëse për pllaka me bazë çimento.

ISOMAT AK-10

Ngjitëse për pllaka, me bazë çimento, e një cilësie të lartë.

ISOMAT AK 20

Ngjitëse për pllaka, me përmbajtje rrëshire, me bazë çimento.

ISOMAT AK 22

Ngjitëse për pllaka, me përmbajtje rrëshire, fleksible, me bazë çimento.

ISOMAT AK-ELASTIK

Ngjitëse për pllaka, 2 komponentesh, me elasticitet.

ISOMAT AK 25

Kolë pllakash elastike me performancë të lartë.

AK - PRIMER

Hidroizolues poliuretani lyerës për tarraca.

MULTIFILL 2-5

Stuko me ngjyrë për fuga, me bazë çimento, për stukimin e pllakave.

ISOMAT AK-LIGHT

Ngjitëse e një cilësie të lartë, e lehtë me përmbajtje rrëshire, për pllaka C2 TE S1

ISOMAT AK-GLASS

Ngjitëse me përmbajtje rrëshire për ndërtim dhe stukim muri me tulla xhami

ISOMAT AK-THERMO ACRYL

Veshje akrilike e përforcuar me fibra për pllaka termoizoluese

ISOMAT AK-EPOXY NORMAL

Ngjitëse epokside 2 komponentesh për mermerë dhe granite

MULTIFILL SMALTO 1-8

Stuko fugash për pllaka, me ngjyrë, me bazë çimento.

MULTIFILL-EPOXY THIXO

Sistem epoksid, pa tretës, me dy përbërës.

MULTIFILL-STONE

Llaç çimentoje i ngjyrosur për ndërtimin dhe stukimin e gurëve.

ISOMAT AK-T 33

Kolë me bazë çimentoje, për pllaka termoizoluese.

ISOMAT AK-T 35

Kolë me bazë çimentoje, e modifikuar me polimerë, e përforcuar me fibra.

ISOMAT AK-T 55

Kolë me bazë çimentoje, e modifikuar me polimerë, e përforcuar me fibra.

ISOMAT AK-T 65

Kolë me bazë çimentoje, e modifikuar me polimerë.

ISOMAT AK-BLOCK

Ngjitëse me përmbajtje rrëshire, me bazë çimento.

ISOMAT AK-RAPID

Ngjitëse për pllaka, me përmbajtje rrëshire, me mpiksje të shpejtë C2 FT

ISOMAT AK-MEGARAPID

Kolë pllakash elastike me mpiksje të shpejtë dhe me dy përbërës C2 FE S2

ISOMAT AK-RAPID FLEX

Kolë pllakash e modifikuar me polimerë, elastike, me mpiksje të shpejtë

ISOMAT AK-STONE

Ngjitëse kokërrtrashë për pllaka dhe gurë natyrorë C1 E

ISOMAT AK-FIRE

Llaç zjarrdurues për shtrimin dhe ngjitjen e tullave zjarrduruese.

MULTIFILL ELASTIC

Mastikë elastike me ngjyrë për stukim pllakash.

MONTAGE-S

Ngjitëse në trajtë paste për ngjitje të fuqishme dhe të shpejta.

MONTAGE-W

Ngjitëse në trajtë paste, pa tretës, për ngjitje të fuqishme.

MULTIFILL 3-15

Stuko me ngjyrë për fuga pllakash

MULTIFILL SMALTO 1-8

Stuko fugash me strukturë (në trajtë) porcelani, me veti hidrofobe

MULTIFILL MARBLE 0-3

Stuko për mermerë

MULTIFILL-EPOXY CLEANER

Agjent pastrues për mbetjet e stukos epokside