ISOMAT AK 9

Ngjitëse për pllaka me bazë çimento.

ISOMAT AK 11

Ngjitëse për pllaka, me bazë çimento, e një cilësie të lartë.

ISOMAT AK 20

Ngjitëse për pllaka, me përmbajtje rrëshire, me bazë çimento.

ISOMAT AK 22

Ngjitëse për pllaka, me përmbajtje rrëshire, fleksible, me bazë çimento.

ISOMAT AK 25

Kolë pllakash elastike me performancë të lartë.

ISOMAT AK-ELASTIK

Ngjitëse për pllaka, 2 komponentesh, me elasticitet.

AK - PRIMER

Hidroizolues poliuretani lyerës për tarraca.

MULTIFILL 2-5

Stuko me ngjyrë për fuga, me bazë çimento, për stukimin e pllakave.

MULTIFILL SMALTO 1-8

Stuko fugash për pllaka, me ngjyrë, me bazë çimento.

MULTIFILL-EPOXY THIXO

Sistem epoksid, pa tretës, me dy përbërës.

MULTIFILL-STONE

Llaç çimentoje i ngjyrosur për ndërtimin dhe stukimin e gurëve.

ISOMAT AK-T 33

Kolë me bazë çimentoje, për pllaka termoizoluese.

ISOMAT AK-T 35

Kolë me bazë çimentoje, e modifikuar me polimerë, e përforcuar me fibra.

ISOMAT AK-T 55

Kolë me bazë çimentoje, e modifikuar me polimerë, e përforcuar me fibra.

ISOMAT AK-T 65

Kolë me bazë çimentoje, e modifikuar me polimerë.

ISOMAT AK-BLOCK

Ngjitëse me përmbajtje rrëshire, me bazë çimento.

ISOMAT AK-FIRE

Llaç zjarrdurues për shtrimin dhe ngjitjen e tullave zjarrduruese.

MULTIFILL ELASTIC

Mastikë elastike me ngjyrë për stukim pllakash.

MONTAGE-S

Ngjitëse në trajtë paste për ngjitje të fuqishme dhe të shpejta.

MONTAGE-W

Ngjitëse në trajtë paste, pa tretës, për ngjitje të fuqishme.