ESHADRAIN 400

Membranë kulluese

ESHADRAIN R20 GARDEN

Membranat kulluese ESHADRAIN R-20 përbëhet nga  fletë nodulare me polietileni

DRAIN E 400

Membranë kulluese

GEOTEXTILES DRENOTEX

 Gjeotekstile jo të endura me gjilpëra poliestër

ESHADRAIN 500

Membranë kulluese

DANODREN H15 PLUS

Membrana kulluese HDPE

PERFORATED DRAINAGE PIPE WITH GEOTEXTILE

Tub kullimi me gjeotekstile

NOPHADRAIN 100

Sistem kullimi me shënjimin CE me performancë të lartë

NOPHADRAIN 200

Sistem kullimi me shënjimin CE me performancë të lartë

NOPHADRAIN 600

Sistem kullimi me shënjimin CE me performancë të lartë

GEOTEXTILES DRENOTEX

Gjeotekstilet DRENOTEXjanë gjeotekstile jo të endura me gjilpëra poliestër, pa lidhës kimik, me forcë të madhe mekanike