ESHADIEN

Membrana elastomerike hidroizoluese EshaDien

ESHAELASTAN S

Membranat elastomerike hidroizoluese ESHAELASTAN-S prodhohen nga bitum special

ESHAELASTAN

Membrana elastomerike hidroizoluese ESHAELASTAN

ESHAGUM FR

Membrana hidroizoluese plastomerike për hidroizolimin e betonit Ura-Deck dhe strukturave nëntokësore

ESHAFIN

Membrana hidroizoluese elastomerike ESHAFIN

ESHAPLAST

Membrana hidroizoluese plastomerike ESHAPLAST

ESHAPROOF

Membrana hidroizoluese plastomerike ESHAPROOF

ESHADURO

Membrana hidroizoluese plastomerike  ESHADURO

ESHADIEN ULTRA WHITE

Membrana hidroizoluese elastomerike revolucionare ESHADIEN Ultra White

ESHAPERFO

Membranë bituminoze e shpuar, e përbërë nga bitum plastomerik, përforcim qelqi me shpim dhe mbulesa të sipërme dhe të poshtme nga polietileni

ESHAPER-AL

Membranë bituminoze e shpuar, e përbërë nga bitum plastomerik, përforcim qelqi i shpuar, mbulesë e sipërme me rërë kuarci dhe mbulesë e poshtme prej alumini të shpuar

ESHAGUM Antiroot B5

Membrana hidroizoluese plastomerike ESHAGUM ANTIROOT B5

ESHAVENT

Membranë bituminoze ngjitëse ventiluese dhe në të njëjtën kohë hidroizoluese

ESHADIEN SP GEO (SBS -20 °C)

Membrana hidroizoluese bituminoze elastomerike ESHADIEN SP GEO

ESHASTICK 3000-X

Membranë hidroizoluese bituminoze elastomerike (SBS)  e teknologjisë së avancuar.

ESHAGUM Antiroot B5

Membrana hidroizoluese plastomerike ESHAGUM ANTIROOT B5

ESHASTICK PG

Membranë asfaltike elastomerike vetëngjitëse e teknologjisë së avancuar.

ESHASTICK PP

Membranë hidroizoluese bituminoze elastomerike (SBS) (leckë asfalti) e teknologjisë së avancuar.

ESHASTICK p-ar

Membranë hidroizoluese bituminoze elastomerike (SBS)  e teknologjisë së avancuar.

ESHASTICK ALPES 1.2

Membranë bituminoze elastomerike vetëngjitëse e teknologjisë së avancuar.