FIBRAN xps 300-I

Pllakë termoizoluese e bërë nga polistireni i ekstruduar, me sipërfaqe të lëmuar dhe skaje të prera drejt

FIBRANxps 300-L

Pllakë termoizoluese e bërë nga polistiren i ekstruduar

FIBRANxps 400-L

Pllakë termoizoluese e bërë nga polistireni i ekstruduar

FIBRANxps 700-L

Pllakë termoizoluese e bërë nga polistireni i ekstruduar

FIBRANxps ETICS BT

Pllakë termoizoluese e bërë nga polistireni i ekstruduar

FIBRANxps 500-L

Pllakë termoizoluese e bërë nga polistireni i ekstruduar

FIBRAN xps ETICS GF

Pllakë termoizoluese e bërë nga polistireni i ekstruduar

FIBRANxps INCLINE

Pllakë termoizoluese e pjerrët e bërë nga polistireni i ekstruduar

FIBRANxps INCLINE 2,00 %

Pllakë termoizoluese e pjerrët e bërë nga polistireni i ekstruduar

FIBRANxsp SEISMIC 400-L

Pllakë termoizoluese e bërë nga polistireni i ekstruduar me sipërfaqe të lëmuar dhe brazda

FIBRANxps SEISMIC 500-L

Pllakë termoizoluese e bërë nga polistireni i ekstruduar me sipërfaqe të lëmuar dhe brazda

FIBRANxps SEISMIC 700-L

Pllakë termoizoluese prej polistireni të ekstruduar me sipërfaqe të lëmuar dhe brazda

ETICS GF-I

Pllakë termoizoluese e bërë nga polistireni i ekstruduar

FIBRANxps MAESTRO

Pllakë termoizoluese e bërë nga polistireni i ekstruduar

FIBRANxps FABRIC

Pllakë termoizoluese e bardhë e bërë nga polistireni i ekstruduar