LLAÇ TRADICIONAL I LËMUAR

Ndërtim mbi traditën dhe ekspertizën tonë me agregate natyrore

LLAÇ LLAVE I LËMUAR

Llac hidraulik në formë pluhuri, me bazë pozolane