DYSHEME DHE MUR

Veshje mbushëse për dysheme dhe mure

MURI

Veshje mbushëse hidraulike, në formë pluhuri, me bazë pozolane (llavë) dhe gëlqere të hidratuar

INDUSTRIAL CHIC

Llac hidraulik, në formë pluhuri, me bazë pozolanë (llavë) dhe gëlqere të hidratuar

OBJEKTE DHE MOBILJE

Veshje mbushëse hidraulike, në formë pluhuri, me bazë pozolane (llavë) dhe gëlqere të hidratuar