DOMOLIT është një përzierje e lëngshme që përdoret për të zëvendësuar cimenton në llacin cimento-gëlqere, duke u ofruar të gjitha llojeve të llacit me cimento gjithë avantazhet dhe duke eleminuar të gjitha disavantazhet dhe duke eliminuar të gjitha disavantazhet e gëlqeres:

  • Rrit aftësinë ngjitëse të përzierjes së freskët me nënshtresën.
  • Ofron kohë të gjatë punimi përpara mpiksjes.
  • Përmirëson plasticitetin me anë të veprimit të flluskave të ajrit.
  • Rrit kohezionin e llacit, eliminon boshllëqet e ajrit, suvaja nuk “varet”.
  • Rrit rezistencën e muraturës.
  • Ul ndjeshëm koston e llacit.
  • Eliminon problemet e magazinimit të gëlqeres.
  • Nuk përmban klorure ose përbërës të tjerë gërryes.

Certifikuar me shënimin CE si përzierje ajri/ plastifikuese për llac murature, në bazë të EN 934-3: T2. DOMOLIT është një ndihmë ideale për përgatitjen e llacit për ndërtim muresh, shtrim, suvatim ose të mermerit, si dhe për shtresa të forta në përgjithësi. DOMOLIT shtrohet në ujin e përzierjes së llacit. Për shkak të efektit të saj planifikues, nevojitet më pak ujë për përzierjen.

  • DOMOLIT ofron punueshmëri më të mirë kur përzihet me rërë me kokrriza të imëta.
  • Një dozë me e madhe ( më shumë se 0,4% sipas peshës së cimentos) do të zvogëlojë fortësinë e llacit.
null

Sipërfaqe: Beton

null

Aplikimi: Mistri