DOMOSIL është një silikon për përdorim të përgjithshëm për punë me kërkesa të larta, i cili ofron:

  • Rezistencë ndaj luhatjeve të temperaturave nga -40 oC deri +160 oC.
  • Ngjitje të shkëlqyer në cdo lloj materiali ndërtimi jo-poroz.
  • Qëndrueshmëri të lartë ndaj vjetrimit.

DOMOSIL është i përshtatshëm për vulosjen e fugave vertikale dhe horizontale me gjerësi 3-40 mm mbi sipërfaqe materialesh jo-poroze, si xhami, alumini, porcelani (pllakat etj.) dhe mbi qeramikat jo-poroze, në ambiente të brendshme dhe të jashtme.

Nënshtresa

Sipërfaqja duhet të jetë pa pluhur, grimca të liraë, graso etj. Këshillohet që fugat të pastrohen duke përdorur një furcë lyerjeje ose furcë teli dhe pastaj të fryhen me ajër me presion. Për të evituar ndotjen e padëshiruar në buzët e fugave, vendoset një letër shirit me vetëngjitje përgjatë anëve dhe pastaj hiqet menjëherë pas izolimit të fugave (përpara formimit të cipës).

Përdorimi

Futeni tubetin në një pistoletë të vecantë dhe priteni majën me kënd të pjerrët, në mënyrë që ajo të mos futet brenda fugvs, por thjesht të prekë dhe të rrëshqasë përgjatë anëve. Silikoni aplikohet duke lëvizur tubin përgjatë aksit të fugës me një kënd 45°. Nd45°rkoh45° q45° 45°sht45° i njom45°, silikoni nivelohet duke p45°rdorur nj45° spatul ose me duar.

  • Temperatura e ambientit gjatë përdorimit duhet të jetë midis -10 oC deri në +60 oC.
  • ISOMASTIC-A nuk dëmton mjedisin dhe prandaj nuk nevojiten masa paraprake të vecanta.
null

Sipërfaqe: Beton

null

Aplikimi: Mistri