DUROCRET-FAST është një llac riparues me bazë cimentoje i modifikuar me polimer dhe i përforcuar me fibra i cili nuk përmban përbërës korrozivë dhe që është i përshtatshëm për përdorim në ambiente të brendshm dhe të jashtme, duke ofruar:

  • Rezistencë ndaj gërryerjes
  • Ngjitje shumë të mirë me nënshtresën
  • Punueshmëri superiore
  • Thjeshtim të punës.

Klasifikohet si llac PCC R2 për riparime betoni, sipas EN 1504-3. DUROCRET-FAST përdoret për riparime betoni, llace cimentoje, muri, suva dhe në përgjithësi kudo që kërkohet rezistencë e lartë dhe aplikimi i shpejtë. DUROCRET-FAST aplikohet në trashësi deri në 3cm për aplikime të shkallës së madhe dhe deri 5 cm për riparime lokale.

Nënshtresa

Nënshtresa duhet të jetë e pastër, pa pluhur, vaj, materiale të lira, etj dhe duhet të laget krejt para aplikimit të DUROCRET-FAST.

Përdorimi

DUROCRET-FAST hidhet në ujë duke u përzier vazhdimisht, derisa të krijohet një përzierje uniforme. Materiali aplikohet me mistri.

  • Temperatura gjatë aplikimit duhet të jetë ndvrmjet +5 oC dhe +30 oC.
  • Gjate verës, kur temperaturat janë të larta, DUROCRET-FAST duhet të laget pas aplikimit që të mbrohet nga humbja e ujit.
  • DUROCRET-FAST përmban cimento dhe reagon si alkalin me ujin, kështu që klasifikohet si irrituese.
null

Sipërfaqe: Beton, suva

null

Aplikimi: Furcë, rul