Llaç çimentoje për meremetime dhe hidroizolim.

Është i përshtatshëm për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm në beton, punime me tulla ose për formim kanalesh etj. Përdoret gjithashtu për izolim të elementeve të betonit, në raste që variojnë nga ato me lagështi të thjeshtë e deri në rastet kur uji është me presion. I përshtatshëm për hidroizolimin e bodrumeve, themeleve, pusetave, rezervuarëve të ujit, gropave septike. Klasifikohet si CC R2 sipas EN 1504-3.

  • Rezistencë të lartë përkulje dhe shtypje
  • Rezistencë ndaj gërryerjes
  • Ngjitje shumë të mirë me nënshtresën
  • Gri
null

Sipërfaqe: Betoni

null

Aplikimi: Me mistri