DUROPRIMER-PRO është një astar epoksid me 2 përbërës dhe pa tretës, i cili ofron fortësi të lartë dhe rezistencë ndaj gërryerjes. I reziston acideve, alkaleve, produkteve të naftës dhe përzierjeve të kripës. Klasifikuar si SR-B2,0-AR0,5-IR4 sipas EN13813.

 • Astarimi i sipërfaqeve prej cimento të cilat do shtrohen me produkte DUROFLOOR.
 • Përgatitja e llaceve rrëshire për dysheme
 • Përgatitja e materialit riparues për riparimin e plasaritjeve ose për sheshimin e nënshtresave para shtrimit të sipërfaqeve të dyshemesë.

Nënshtresa
Sipërfaqja e dyshemesë duhet të jetë:

 • E thatë dhe e qëndrueshme.
 • Pa materiale që mund të pengojnë ngjitjen si pluhuri, grimca të lira, yndyrë, etj.
 • E mbrojtur nga lagështia nga poshtë.

Akoma, në varësi me llojin e nënshtresës, duhet të bëhet përgatitja e përshtatshme si larja me furcë, fërkimi, spërkatja me rërë, spërkatja me ujë, përpunimi me frezë etj. Pastaj, sipërfaqja duhet të pastrohet nga pluhuri me një fshesë me korrent me thithje të lartë.

Përzierja e përbërësve
Përbërësit A (rrëshira) dhe B (Përforcuesi) janë të paketuar në dy kuti të vecanta, të cilat kanë raportin e saktë të përzierjes të përcaktuar sipas peshës. Fillimisht përbërësi A duhet të përzihet derisa të bëhet homogjen. Pastaj e gjithë sasia e përbërësit B hidhet në përbërësin A. Dy materialet përzihen për 5 minuta duke përdorur një mikser me xhiro të ulëta (300 rot/min). Është e rëndësishme të bëhet përzierje dhe në anët e enës për shpërndarjen uniforme të përforcuesit.

 • Punueshmëria e materialeve epokside influencohet nga temperatura e tyre. Temperatura ideale e aplikimit është ndërmjet +15oC dhe +25oC në mënyrë që produkti të përdoret me lehtësi dhe të thahet sic përshkruhet. Temperatura e dhomës nën +15oC e shton kohën e mpiksjes dhe temperatura mbi +30oC e shpejton kohën e mpiksjes. Gjatë dimrit, rekomandohet ngrohja e lehtë e materialit, ndrsa gjatë verës materialet duhet të magazinohen në dhomë të freskët para aplikimit.
 • Ngjitja ndërmjet shtresave që janë njëra pas tjetrës mund të influencohen seriozisht nga lagështia ose pluhuri që mund të ndodhen ndërmjet tyre.
 • Shtresat epokside duhet të mbrohen nga lagështia për 4-6 orë pas aplikimit. Lagështia mund të zbardhë sipvrfaqen dhe/ose ta bëjë të ngjisë. Mund gjithashtu të crregullojë mpiksjen. Shtresa që pjesërisht ka humbur ngjyrën ose ngjisin duhet të hiqen me fërkim ose duke përdorur frezën. Pas kësaj këto sipërfaqe duhet të shtrohen përsëri.
 • Në raste kur koha ndvrmjet aplikimit të nënshtresave të cilat janë njëra pas tjetrës është më e gjatë se sa parashikimi ose në rast kur duhet të shtrohen nga e para sipërfaqe të vjetra pas kohe të gjatë, sipërfaqja duhet të pastrohet shumë mirë dhe të ferkohet e gjitha. Pastaj aplikohet shtresa e re.
 • Pas mpiksjes, DUROPRIMER-PRO është krejt i parrezikshëm për shëndetin.
null

Sipërfaqe: Beton, suva

null

Aplikimi: Furçë, rul