EPOMAX-L10 është një sistem epoksid me 2 përbërës me tretës, pa ngjyrë dhe pa tretës, i cili ofron ngjitje shumë të fortë në beton dhe hekur, si dhe rezistencë të lartë në shtypje dhe në përkulje, edhe kur aplikohet mbi nënshtresa të lagështa. Është në përputhje me kërkesat e ASTM C 881-90 Tipi 1, Shkalla 1, Kategoria B+C. Klasifikohet si produkt për injektimin e betonit në përputhje me EN 1504-5. Certifikuar Nr. 2032-CPR-10.11. EPOMAX-L10 përdoret për riparimin e plasaritjeve të betonit me gjerësi 0,5-3 mm nëpërmjet injektimit, me qëllim që të lidhë dhe të mermetojë strukturën fillestare monolite. Përdoret gjithashtu për  të instaluar dhe për të ankoruar shufrat përforcuese në elementet ekzistuese të betonit.

Nënshtresa

Sipërfaqja e aplikimit duhet të jetë pa materiale që pengojnë ngjitjen, si p.sh. pluhuri, grasoja, grimcat e lira etj., dhe të mos ketë ujë të grumbulluar.

Përzierja e përbërësve

Përbërësit A (rrëshira) dhe B (forcuesi) janë të paketuar në dy enë të ndara, të cilat kanë raportin e paracaktuar të përzierjes sipas peshës. E gjithë sasia e përbërësit B hidhet në përbërësin A. Përzierja duhet të kryhet për rreth 5 minuta, duke përdorur një vegël dore të përshtatshme (p.sh. mistri e vogël). Është e rëndësishme që përzierja të trazohet plotësisht pranë anëve dhe fundit të enës në mënyrë që të arrihet përhapja uniforme e forcuesit. Nëse nevojitet më pak se një kuti, 4 pjesë sipas peshës së përbërësit A dhe 1 pjesë sipas peshës së përbërësit B, duhet të hidhen në një enë të pastër dhe të përzihen si më lartë.

  • Punueshmëria e materialeve epokside ndikohet nga temperatura e tyre. Temperatura ideale e përdorimit është midis +15 oC dhe +25 oC në mënyrë që produkti të jetë i lehtë për tu përdorur dhe për tu tharë, ashtu sic shpjegohet më lartë. Temperatura e ambientit nën +15 oC do të rrisë kohën e tharjes dhe temperatura mbi +30 oC do të përshpejtojë kohën e tharjes. Gjatë dimrit rekomandohet një ngrohje paraprake e produktit, kurse në verë rekomandohet ruajtja e materialit në një vend të freskët përpara përdorimit.
  • Pas ngurtësimit, EPOMAX-L10 është plotësisht e sigurt për shëndetin.
null

Sipërfaqe: Beton

null

Aplikimi: Mistri