GRAFFITI-REMOVER është një agjent i fortë pastrues për të hequr shenjat nga graffiti, të cilat janë krijuar me spërkatje ose me shkrim, etj. Përdoret për të pastruar sipërfaqe të ndryshme, si metal, xham, mermer, gur, beton, muratura të ekspozuara, etj. Mund të përdoret gjithashtu dhe në sipërfaqe të lyera mbasi të testohet.

Lageni sfungjerin në GRAFFITI-REMOVER dhe pastroni sipërfaqe duke veshur dorashka mbrojtëse. Po të nevojitet, përsërisni procedurën dhe në fund, shplajeni sipërfaqen me ujë të pastër. Konsumi varet nga lloji i graffiti dhe nga thithshmëria e sipërfaqes. Pas pastrimit-me kusht që sipërfaqja është tharë krejt-rekomandohet që ta mbroni me ISOMAT AG 80-2K, bojën e vecantë, trnsparente për mbrojtjen e sipërfaqeve nga grafitti. ISOMAT AG 80-2K parandalon bojën nga graffiti të depërtojë në nënshtresa dhe nuk influencohet nga përdorimi i ISOMAT GRAFFITI REMOVER. Si rezultat i kësaj, sipërfaqet janë të mbrojtura për më gjatë.

  • Në rast se përdorni GRAFFITI-REMOVER për aplikim të brendshëm, duhen marr masa paraprake për ajrosjen e duhur të ambientit.
  • Zjarri gjatë aplikimit duhet shmangur
null

Sipërfaqe: Beton

null

Aplikimi: Mistri