SCREED-SX është një llac i përforcuar me fibra që zëvendëson cimenton (materialin ngjitës) në dysheme prej cimentoje. Përbëhet prej cimento me mpiksje të shpejtë dhe aditive të vecanta. Kur përzihet me rërë dhe ujë, llaci i cimentos që prodhohet ka avantazhet e mëposhtme:

 • Ngurtësim të shpejtë dhe rezistencë të lartë fillestare.
 • Kohë të gjatë punueshmërie.
 • Mund të ecet mbi të në kohë të shkurtër (mbas afërsisht 6 orësh).
 • Lagështia që përmban ulet shpejt.
 • Ofron rezistencë më të lartë mekanike se dyshemetë prej cimento të zakonshme.
 • Mund të mbulohet me pllaka pak kohë pas aplikimit, madje edhe pas 24 orësh, në varësi të trashësisë së tij.
 • Mund të përdoret si dysheme lundruese.
 • Mund të pompohet për aplikim më të shpejtë
 • Ideal për sipërfaqe që duhet të përdoren në kohë të shkurtër.

Për mbushjen me nivelimin e dyshemeve që dotë mbulohen me pllaka, mermer, dru, parket, për dysheme me sistem ngrohje brenda dyshemesë, etj. në trashësi 2 me 10 cm.

Llac cimentoje për pjerrësi për tarracat dhe ambientet e jashtme.

Ideal për sipërfaqe që duhet të mbulohen shpejt akoma dhe me parket, sepse lagështia që përmban ulet më shpejt se në llacet me cimento të zakonshme. (Afërsisht 2-4 ditë mbas aplikimit në varësi me raportin e përzierjes me rërë dhe ujë).

Mund të përziehet dhe me perlit për të prodhuar llac me peshë më të lehtë.

Nënshtresa

Sipërfaqja duhet të jetë pa materiale të lira, pa pluhur, graso etj. Sipërfaqja e nënshtresës duhet të laget mirë përpara aplikimit të llacit. Nënshtresat që janë shumë thithëse duhet të astarohen me astarin akrilik UNI-PRIMER. Aplikimi i llacit bëhet mbasi astari është tharë (afërsisht mbas 2 orësh). Konsumi i astarit: 100-200 g/m2.

Zbatimi

Një thes 20 kg SCREED-SX përziehet me 80-100 kg rërë dhe afërsisht 12 l ujë.

 

 • Temperatura gjatë aplikimit duhet të jetë të paktën +5 oC.
 • Në raste ku ekziston problem me rritjen e lagështisë dhe duhet të përdoret dysheme prej druri, sugjerohet para përdorimit të SCREED-SX, të përdoret astari special epoksid DUROPRIMER-SG dhe të spërkatet me rërë kuarci me granulometri 0,3-0,8 mm, në sipërfaqen e saj të njomë. Në të njëjtën mënyrë në sipërfaqe me lagështi në të cilat do vendosen pllakat ose mermerë, rekomandohet te aplikohet llaci hidroizolues lyerës AQUAMAT. 
 • Mos e përzieni SCREED-SX me materiale të tjera lidhëse (si p.sh me gëlqere) pasi punueshmërua e mallës dhe fortësia përfundimtare e saj do të ndikohen negativisht.
 • Po u përdor më tepër ujë se doza e rekomanduar, punueshmëria do përmirësohet por do shtohet koha e tharjes dhe koha për uljen e lagështisë.
 • Po të duhet një sipërfaqe shumë e lëmuar, llacet vetënivelues FLOWCRET 1-10 EXPRESS ose FLOWCRET 3-30 EXPRESS mund të përdoren mbi SCREED-SX të paktën 3 ditë mbas aplikimit. 
 • Mbas aplikimit, llaci i njomë duhet të mbrohet nga dehidratimi si rezultat i temperaturës së lartë të rymave të ajrit.
 • Produkti përmban cimento, e cila vepron si alkaline me ujin dhe klasifikohet si irrituese.
null

Sipërfaqe: Beton

null

Aplikimi: Mistri